آلودگی خاک
13 آبان ، 1398
از دیدگاه جهانی پس از آب و هوا ، خاک سومین جزء عمده محیط زیست تلقی می شود. تا زمانی ...
آلودگی هوا (2)
1 آبان ، 1398
هوا مایه زندگی است و نیاز به آن بیش از نیاز به آب و غذا می باشد. در اهمیت هوا ...
آلودگی هوا
20 مهر ، 1398
هوا مایه زندگی است و نیاز به آن بیش از نیاز به آب و غذا می باشد. در اهمیت هوا ...
آلودگی آب ها
9 مهر ، 1398
آب یکی از فراوانترین و پایدارترین ترکیباتی است که در طبیعت یافت شده و از آن به عنوان بزرگترین حلال ...
فواید و مضرات آب سخت
3 مهر ، 1398
آب سخت آبی است که حاوی نمك‌هاي معدني از قبيل ترکیبات کربنات‌های هیدروژنی ٬ کلسیم ٬ منیزیم و غیره است. ...
مضرات آب سخت
21 شهريور ، 1398
به مواد محلول در آب از جمله منیزیم، کلسیم، آهن و غیره سختی می گویند. آب سخت در سیستم های ...
نحوه رفع سختی آب
20 شهريور ، 1398
به مواد محلول در آب از جمله منیزیم، کلسیم، آهن و غیره سختی می گویند. آب سخت در سیستم های ...