تصفیه بیولوژیکی
21 بهمن ، 1398
اساس کار در این روش تصفیه، رسانیدن اکسیژن به فاضلاب است.برای رسیدن به این هدف باید سطح تماس فاضلاب با ...
منابع آلودگی هوا
22 دي ، 1398
منابع طبیعی آلودگی هوا اغلب بدون دخالت مستقیم انسان ها ایجاد می شود. ...
تصفیه فاضلاب چیست؟
2 دي ، 1398
با توجه به اینکه امروزه تقریبا اکثر صنایع از آب استفاده می کنند لذا علم تصفیه فاضلاب صنعتی و تبدیل ...