صنعت دامداری و کشاورزی

تصفیه فاضلاب دامداری و کشاورزی
تصفیه فاضلاب دامداری و کشاورزیبا گسترش شهرها، افزایش آلودگی و تنوع آلاینده های منابع آب به وجود آمده است. تأثیرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از دفع نادرست فاضلاب شهری و صنعتی در حدی است که امروزه اجرای طرح های فاضلاب در مناطق شهری و روستایی کشور امری ضروری و بنیادی تلقی می گردد. مهم ترین اهداف از احداث سامانه های تصفیه فاضلاب شامل حفظ بهداشت همگانی، حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی منابع آب و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی، دامداری و صنعت می باشد. از سوی دیگر به دلیل امکان گسترش بیماری های متعدد ناشی از آلودگی آب و فاضلاب تولیدی در واحدهای دامداری و صنعت کشاورزی، ایجاب می کند تا به منظور حفظ سلامت جوامع و پیشگیری از بروز اختلال در چرخه ی آب، فاضلاب های تولیدی این بخش به نحو مناسب جمع آوری، تصفیه و به چرخه ی طبیعی آب بازگردانده شود.
شرکت مهندسی و ساخت کندو نیز با بهره گیری از راهکارهای مدرن و بهینه تصفیه، آماده ارائه خدمات تصفیه آب و پساب صنعتی در بخش کشاورزی و دامداری است. جهت انجام مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.