صنایع غذایی

تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
تصفیه فاضلاب صنایع غذاییدر کارخانجات صنایع غذایی، فاضلاب ها را باید از جهت فیزیکی، شیمیایی و میکروارگانیسم ها مورد بررسی قرار داد. در این راستا مطالعه و بررسی اولیه فاضلاب و پساب صنعتی تولیدی برای رسیدن به فرآیند های تصفیه فاضلاب بهینه در صنایع مختلف غذایی و کارخانجات صنایع غذایی اهمیت خواهد داشت. پس از آن راهکارهای مناسب برای تصفیه فاضلاب کارخانجات صنایع غذایی ارائه خواهد شد تا ازآلودگی محیط زیست جلوگیری شود. لذا برای فاضلاب و پساب تولیدی صنایع مختلف اعم از صنایع لبنی، روغن، نوشابه، قند و شکر، مناسب ترین روش برای تصفیه پیشنهاد خواهد شد.
فاضلاب صنایع غذایی با دارا بودن میزان بار آلی بالا، از آلوده کننده ترین فاضلاب ها به شمار می روند. استفاده از فرآیندهای تلفیقی در تصفیه فاضلاب صنایع غذایی مزایای بیشتری دارد. با توجه به وجود آلوده کننده ها در آب و همچنین تاثیرات نامطلوب آنها بر محیط زیست، تصفیه فاضلاب ها امری ضروری است. فاضلاب صنایع غذایی دارای آلودگی های بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی بالایی بوده که باید به وسیله فرآیندهای تصفیه مانع از سرایت آلودگی به محیط زیست شد.
شرکت مهندسی و ساخت کندو نیز با بهره گیری از راهکارهای مدرن و بهینه تصفیه، آماده ارائه خدمات تصفیه آب و پساب صنعتی در صنایع غذایی است. جهت انجام مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.