ناخالصی های آب صنعتی
21 ارديبهشت ، 1401
مطلوب ترین آب برای هر صنعتی آب بدون یون می باشد، اما هزینه تصفیه آب تا رسیدن به مرحله آب ...
دیفیوزر هوادهی
31 شهريور ، 1400
به منظور انتقال هوا به فاضلاب و ترکیب شدن با آن، دو روش اصلی وجود دارد که شامل استفاده از ...
ضربه قوچ يا همان چكش آبی
4 خرداد ، 1400
پديده ضربه قوچ ، چكش آبی یا همان موج هاي فشاری مي باشند كه در زماني كه سيالِ در حركت، ...
ناخالصی های آب صنعتی
21 ارديبهشت ، 1400
مطلوب ترین آب برای هر صنعتی آب بدون یون می باشد، اما هزینه تصفیه آب تا رسیدن به مرحله آب ...
جذب سطحی در تصفیه فاضلاب
7 فروردين ، 1400
فرآیند جذب سطحی یک فرآیند پیچیده الکتروشیمیایی است که در اثر نا متعادل بودن نیروهای سطحی در سطح مواد جاذب ...