بازیابی فاضلاب
7 مرداد ، 1399
بازیابی فاضلاب را می توان به عنوان تصفیه، ذخیره سازی و توزیع فاضلاب برای انواع مصارف انتفاعی و یا استفاده ...
تصفیه بی هوازی فاضلاب
29 تير ، 1399
تصفیه بی هوازی فاضلاب روشی است که در آن میکروارگانیسم ها در غیاب اکسیژن محلول فعالیت می نمایند. در حین ...
تصفیه شیمیایی
27 فروردين ، 1399
اساس کار در تصفیه ی شیمیایی بر کاربرد مواد شیمیایی در تصفیه ی فاضلاب قرار دارد. در تصفیه خانه های ...
کرونا از فاضلاب منتقل می شود؟
26 اسفند ، 1398
در برخی از تحقیقات و گزارش های موجود از جمله گزارشات سازمان بهداشت جهانی یکی دیگر از راه‌های احتمالی انتقال ...
تصفیه بیولوژیکی
21 بهمن ، 1398
اساس کار در این روش تصفیه، رسانیدن اکسیژن به فاضلاب است.برای رسیدن به این هدف باید سطح تماس فاضلاب با ...
منابع آلودگی هوا
22 دي ، 1398
منابع طبیعی آلودگی هوا اغلب بدون دخالت مستقیم انسان ها ایجاد می شود. ...