جذب سطحی در تصفیه فاضلاب
7 فروردين ، 1400
فرآیند جذب سطحی یک فرآیند پیچیده الکتروشیمیایی است که در اثر نا متعادل بودن نیروهای سطحی در سطح مواد جاذب ...
بایوراکتور غشایی
19 اسفند ، 1399
بایوراکتور غشایی چیست و کاربرد آن در تصفیه آب و فاضلاب چگونه است. ...
کمک منعقدکننده ها
26 بهمن ، 1399
مشکلاتی که در امر انعقاد در تصفیه فاضلاب موجود بود، محققین را وادار به جستجوی راه حل و یافتن مواد ...
روش حذف آهن و منگنز از آب
6 بهمن ، 1399
آهن و منگنز، با روش های مختلفی بسته به میزان و نوع آنها، می توانند در فرآیند تصفیه آب حذف ...
بازیابی فاضلاب
7 مرداد ، 1399
بازیابی فاضلاب را می توان به عنوان تصفیه، ذخیره سازی و توزیع فاضلاب برای انواع مصارف انتفاعی و یا استفاده ...
تصفیه بی هوازی فاضلاب
29 تير ، 1399
تصفیه بی هوازی فاضلاب روشی است که در آن میکروارگانیسم ها در غیاب اکسیژن محلول فعالیت می نمایند. در حین ...
تصفیه شیمیایی
27 فروردين ، 1399
اساس کار در تصفیه ی شیمیایی بر کاربرد مواد شیمیایی در تصفیه ی فاضلاب قرار دارد. در تصفیه خانه های ...
کرونا از فاضلاب منتقل می شود؟
26 اسفند ، 1398
در برخی از تحقیقات و گزارش های موجود از جمله گزارشات سازمان بهداشت جهانی یکی دیگر از راه‌های احتمالی انتقال ...