اولترافیلتراسیون

اولترافيلتراسيون (UF) فرآيند جداسازى غشایی تحت فشار مى باشد كه مواد ذره اى و معلق (شامل كلوئيدها و گِل و لاى) را از آب حذف مى كند. اين نوع از فيلتراسيون بسيار قابل اعتمادتر از تصفيه هاى معمول آب است. فيلتراسيون هاى معمولى قابليت حذف موادى را تا ابعاد 10 تا 20 ميكرون و بزرگ تر از آن دارند. اين در حالى است كه اولترافيلتراسيون (UF) توانايى حذف ذراتى با ابعاد 0.1 تا 0.01 ميكرون را دارد. علاوه بر قابليت ممتاز در حذف گل و لاى و ذرات كلوييدى، ممبران هاى UF به طرز بسيار مؤثرى باكترى ها و بيشتر ويروس ها را از بين می برد.

فرآیند اولترافیلتراسیون (UF)

اولترافيلتراسيون به صورت بنيادى با اسمز معكوس تفاوت ندارد و تفاوت اصلى در ابعاد ذرات فيلتر شده مى باشد بطوريكه سيستم اسمز معكوس قابليت حذف املاح را داشته ولى سيستم اولترافيلتراسيون فقط ذرات كلوييدى و املاح جامد را حذف مى كند. مزيت اصلى اولترافيلتراسيون نسبت به اسمز معكوس، راندمان بالاى آب توليدى و نرخ پايين پساب دوريز است. اولترافيلتراسيون از فيبرهاى توخالىِ مواد غشايى استفاده مى كند و آب ورودى به داخل ممبران ها جريان مى يابد. ذرات جامد معلق و مواد حل شده با وزن مولكولى بالا حفظ شده، در حالى كه آّب و مواد حل شده با وزن مولكولى پايين از ممبران عبور مى كنند. اين فرآيند جداسازى در صنعت و تحقيقات براى تصفيه محلول هاى ماكرومولكول به خصوص محلول هاى پروتئينى مورد استفاده قرار می گيرد. در يك سيستم تصفيه كامل هنگامی که تكنولوژى هاى مختف با هم ادغام می شوند، اولترافيلتراسيون برای حذف كلوئيدها، پروتئین ها، باكتری ها، پيروژن ها و ماكرومولكول هايى بزرگ تر از منفذ ممبران، ايده آل محسوب می شود. اولترافيلتراسيون مى تواند به عنوان پيش تصفيه براى پکیج تصفیه آب و سيستم هاى اسمز معكوس و يا به عنوان مرحله نهايى فيلتراسيون براى آب ديونيزه شده به كار رود.

الترافیلتراسیون (UF)کاربردهای اولترافیلتراسیون (UF)

  • تهیه آب شرب؛
  • پیش تصفیه سیستم اسمز معکوس و پکیج تصفیه آب؛
  • استفاده در فرآیند تولید پنیر؛
  • حذف آلودگی میکروبی آب شرب؛
  • استفاده بعنوان بخشی از سیستم تصفیه فاضلاب؛
  • تغلیظ و شفاف سازی آب میوه ها.