سایکلون فیلتر


فیلتر سیکون تصفیه هوا

در سیکلون (Cyclone Dust Collector)، عمل جداسازی ذرات از هوا، در میدان گرانشی شدیدی انجام می شود که به طور مصنوعی تولید شده است. عمده ترین کار سیکلون ها، جداسازی غبار از جریان گاز است. غبار جدا شده از طریق قیف زیر دستگاه و هوای تمیز از طریق خروجی بالای دستگاه خارج می شود. سیکلون ها برای جداسازی غبار از گاز آلوده با ایجاد نیروی گریز از مرکز عمل می نمایند. این حالت دقیقا شبیه خروج آب از زیر فاضلاب است.

گاز و غبار با زاویه، وارد جمع کننده استوانه ای شده و با سرعت زیاد و در یک مسیر گردابی به سمت پایین حرکت می کنند. این امر نیروی گریز از مرکز ایجاد می نماید. این گردابه حرکت خود را به سمت پایین یا به انتهای قسمت مخروطی ادامه می دهد.

اکنون به علت اصل بقا، اندازه حرکت زاویه ای یک گردابه داخلی از محل انتهای مخروط در جهت عکس گردابه اولیه آغاز می شود و به سمت بالا ادامه مسیر می دهد در نهایت از مجرای خروجی، هوا عاری از غبار می شود. ذرات غبار سنگین تر به دلیل برخورد با دیواره ها، از جریان گاز جدا شده و به سمت پره ها می لغزد. بازده سیکلون ها به عوامل زیر وابسته است.

 • سایز ذرات؛
 • نیروی گریز از مرکز اعمال شده به ذرات؛
 • مدت زمان اعمال نیرو به ذرات.
در حقیقت هنر طراحی و ساخت سیکلون، کار با گردابه های داخلی و خارجی و چگونگی تولید تشکیل آن ها می باشد. با یک طراحی علمی و دقیق که تجربه را نیز به همراه داشته باشد، می توان سیکلون هایی با راندمان بسیار زیاد تولید نمود که به عنوان رقیب دیگر روش های غبارگیری نظیر بگ فیلتر مطرح شود. ذرات غبارپس از تماس با جدار سیکلون، به قسمت پایین سیکلون منتقل شده و از سیکلون خارج می شود.

فیلتر سیکون تصفیه هوا

راندمان جداسازی

در حقیقت جداسازی غبار از هوا به عنوان عامل و اساس فلسفه ی طراحی یک غبارگیر می باشد. غباری که توسط غبارگیر می باشد. غباری که توسط غبارگیرها از هوا جدا می شود، از دیدگاه قوانین زیست محیطی و اثرات اقتصادی بازیافت غیر قابل تامل است. سیکلون ها عموما برای جداسازی غبارهایی با قطر 20 میکرون به بالا مورد استفاده قرار می گیرند. طراحی و محاسبه راندمان جداسازی سیکلون بای یک غبار خاص و با تمام ویژگی های فیزیکی آن تعریف می شود.

عوامل موثر بر راندمان سیکلون

طراحی سیکلون به منظور دست یابی به حداکثر راندمان جداسازی تلفیقی هوشمند از دانش مکانیک و تجربه است. بدیهی است میل به افزایش راندمان به علت ویژگی های بی دلیل سیکلون همواره وجود دارد. ویژگی و مزایای سیکلون عبارتند از:

 • عدم وجود قطعات متحرک؛
 • عدم وجود قطعات مصرفی؛
 • عدم نیاز به هوای فشرده.

عوامل موثر بر راندمان عبارتند از:

 • سرعت هوای ورودی؛
 • هندسه بخش ها؛
 • شرایط فیزیکی غبار؛
 • شرایط فیزیکی هوا.

انواع جدا کننده های سیلیکونی

سیلیکون ها را می توان به دو گروه زیر تقسیم بندی کرد:

 • سیلیکون با راندمان زیاد؛
 • سیلیکون با دبی زیاد.


جهت انجام مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.