اسکرابر فیلتر

اسکرابر یا درام یکی از تجهیزاتی است که برای تصفیه و خالص سازی گاز پرفشار در قسمت اولیه ایستگاه های گاز پر مصرف و به عنوان پالایش مقدماتی(Pre-Filtration) ایستگاه قرار داده می شود و در دو نوع چند سیکلونی و مش دار استفاده می شود. ترکیب اسکرابرها با تجهیزاتی مثل فیلتر سپراتور و فیلتر گاز خشک می تواند کارایی سیستم برای جداسازی ناخالصی ها را افزایش دهد. این مخازن برای فیلتر جریانی که نسبت گاز به مایع زیاد است طراحی می شوند. اسکرابرها در حقیقت نوعی جداکننده (Seperator) عمودی اند که یک صفحه مشبک به نام Demister در ورودی آن ها استفاده می شود. همچنین نیاز به حجم بزرگ و یا خاص تعبیه شده برای جمع آوری مایع ندارند. یکی از مزیت این فیلترها این است که فضای کمتری را روی فونداسیون اشغال می کند.

اسکرابر فیلتر تصفیه هوا

اسکرابرها به طور استاندارد از جنس کربن استیل ساخته می شوند اما طبق درخواست مشتری و براساس طراحی، ساخت آن از متریال های دیگر امکان پذیر است. اسکرابرها بر اساس میزان آلودگی، درخواست مشتری و غیره می تواند در انواع مختلف با Cyclone ،Mist Extractor و المنت و یا ترکیبی از آن ها ساخته شود. در نوع سایکلون با استفاده از نیروی گریز از مرکز و بر اساس اختلاف چگالی ذرات جامد و مایع از گاز جدا می شود و قطعه متحرکی نیز ندارد. نوع عملکرد آن به این صورت است که گاز از یک نازل در محفظه بالای فیلتر که شامل تعداد زیادی سایکلون های موازی است وارد می شود و سپس با استفاده از نیروی گریز از مرکز و در اثر برخورد جریان به سایکلون ها ذرات جامد و مایع از گاز جدا شده و به محفظه پایینی منتقل می شود و گاز عاری از آلودگی نیز با تغییر جهت به سمت بالا رانده شده و از نازل بالای مخزن خارج می شود.
اسکرابر یا درام یکی از تجهیزاتی است که برای تصفیه و خالص سازی گاز پرفشار در قسمت اولیه ایستگاه های گاز پر مصرف و به عنوان پالایش مقدماتی(Pre-Filtration) ایستگاه قرار داده می شود. ترکیب اسکرابرها با تجهیزاتی مثل فیلتر سپراتور و فیلتر گاز خشک می تواند کارایی سیستم برای جداسازی ناخالصی ها را افزایش دهد.
اسکرابرها به طور استاندارد از جنس کربن استیل ساخته می شوند، اما بر اساس میزان آلودگی، درخواست مشتری و... می تواند از متریال های دیگر ساخته می شود. یکی از مزیت این فیلترها این است که فضای کمتری را روی فونداسیون اشغال می کند. اسکرابرها در ایستگاه های گاز در دو نوع چند سیکلونی و مش دار استفاده می شود.

جهت انجام مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.