سپتیک تانک

در جوامع کوچک که امکان جمع آوری و تصفیه پساب و فاضلاب وجود ندارد، سپتيک تانک اقتصادى ترين روشِ تصفيه فاضلاب به شمار می رود. سپتيک تانک ساده ترين و پركاربرد ترين عملیات واحد مورد استفاده در تصفيه فاضلاب بويژه فاضلاب هاى بهداشتى-انسانى است. سپتيک تانک مخزنى است كه در آن فاضلاب به كمک فرآيندهای فیزیکی (ته نشينى و شناور سازى) و بيولوژيكى تصفيه می گردد. تصفيه فاضلاب در این روش تصفیه بی هوازی است.

کاربردهای سپتیک تانک

تصفیه فاضلاب با استفاده از سپتیک تانکسپتیک تانک با توجه به نوع فرآیند و حجم فضای اشغالی کم، جهت تصفیه فاضلاب موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

 • ويلاها و كمپ ها؛
 • رستوران ها و سالن هاى غذاخورى؛
 • كمپ هاى مسكونى و كارگرى؛
 • ساختمان های مسکونی و شهرک ها؛
 • ادارات و سازمان هاى آموزشى؛
 • هتل ها و مراكز توريستى.

تجهیزات مورد استفاده در سپتیک تانک

 • سيستم ورودى فاضلاب: شامل لوله و بافل ورودى؛
 • مخزن اوليه سپتيک تانک: بيشترين حجم سپتيک تانک را به خود اختصاص داده و معمولاً بیش از نیمی از حجم كل سپتيک تانک مربوط به اين بخش است؛
 • ديواره جداكننده: باعث جلوگيرى از ورود لجن و چربى به مخزن زلال ساز می شود؛
 • مخزن زلال ساز: اين مخزن تقريباً یک-سوم از حجم كل سپتيک تانک را در بر می گيرد و در آن فاضلابِ عارى از مواد قابل ته نشينى و شناورى تجمع مى يابد؛
 • مجرای خروج بيوگاز (تهويه): از طريق اين مجرا گازهاى توليد شده در فرآيندهاى بى هوازى از سپتيک تانک خارج می گردد.
 • سيستم خروجى فاضلاب: شامل بافل و لوله خروجى سپتيک تانک مى باشد؛
 • منهول هايى جهت دسترسى به داخل سپتيک تانک.

ویژگی های سپتیک تانک پلی اتیلن

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی با استفاده از سپتیک تانکهزينه پايين نگهدارى و تعميرات؛
 • عدم نياز به مصرف انرژى برای انجام فرآیند تصفیه؛
 • مقاومت خوردگى مخزن از داخل و بيرون؛
 • فضاى اشغالى کم بدلیل امکان دفن شدن مخزن در زمین؛
 • قابليت تحمل بارهاى ترافيكى؛
 • سهولت در بهره بردارى و تخليه لجن؛
 • آب بندى كامل و عدم انتشار آلودگى به محیط اطراف؛
 • طول عمر بالا (بيش از 50 سال).

جدول مشخصات سپتیک تانک پلی اتیلن شرکت مهندسی و ساخت کندو

در جدول زیر، انواع مختلف سپتیک تانک پلی اتیلن تولید شده در شرکت مهندسی و ساخت کندو قابل مشاهده است.

مدل پکیج ظرفیت (m3) جمعیت (نفر) قطر (mm) طول (m) سطح مورد نیاز برای نصب (m×m)
UG-1000 1 1-5 1000 1.3 1.5×2
UG-2000 2 5-10 1200 1.8 2.5×2
UG-3000 3 10-15 1200 2.6 3.5×2
UG-4000 4 15-20 1200 3.6 4.5×2
UG-5000 5 20-25 1200 4.4 5.5×2
UG-6000 6 25-30 1200 5.3 6.5×2
UG-8000 8 30-40 1400 5.2 6.5×2.5
UG-10000 10 40-50 1600 5 6×2.5
UG-12000 12 50-60 1600 6 7×2.5
UG-15000 15 60-75 1800 5.9 7×3
UG-18000 18 75-90 2000 5.8 7×3
UG-20000 20 90-100 2000 6.4 7.5×3
UG-25000 25 100-125 2500 5.1 6×3.5
UG-30000 30 125-150 2500 6.1 7×3.5
UG-40000 40 150-200 2500 8.1 9×3.5
UG-50000 50 200-250 2500 10.2 11×3.5
UG-60000 60 250-300 2500 12.3 13.5×3.5