استاندارد كيفيت آب برای کاربری صنعت برای سه گروه آب با کاربری صنعتی

استاندارد كيفيت آب برای کاربری صنعت

استاندارد كيفيت آب برای کاربری صنعت برای سه گروه آب با کاربری صنعتی به‌شرح زیر در جدول ارائه شده است:
گروه الف: براي فرايندهايي در صنعت كه به آب با كيفيت بسيار بالا نياز ندارند و بدون تصفيه و يا با حداقل تصفيه قابل استفاده مي‌باشند و براي فرايندهاي با حساسيت زياد، بايد تا حد موردنياز تصفيه شود (کیفیت خوب).
گروه ب: براي فرايندهاي صنعتی با كمترين حساسيت به کیفیت آب، بدون تصفيه و يا با حداقل تصفيه قابل استفاده مي‌باشند ولی براي فرايندهاي صنعتی نسبتا حساس، انجام فرايندهاي تصفیه آب فيزيكي و شيميايي با توجه به‌نوع استفاده، لازم است (كيفيت متوسط).
گروه پ: براي هر نوع مصرفي در صنعت نيازمند تصفيه آب هستند و توصيه مي‌شود بيش‌تر براي مصارف آب خنك‌كننده كه نيازمند تصفيه بالايي نمي‌باشند، به‌كار روند. با توجه به نياز به سطح بالاي تصفيه آب برای فرايندهاي حساس، استفاده از اين آب‌ها در اين فرايندها توصيه نمي‌شود (كيفيت ضعيف).

ردیف

پارامتر

گروه الف

گروه ب

گروه ج

1

آهن

کمتر از 3/0

مساوی یا کمتر از یک

بیشتر از یک

2

منگنز

کمتر از 3/0

مساوی یا کمتر از یک

بیشتر از یک

3

پ هاش

9-6

9-6

9-6

4

اکسیژن خواهی شیمیایی

کمتر از 20

مساوی یا کمتز از 75

بیشتر از 75

5

قلیائیت

کمتر از 150

مساوی یا کمتر از 500

بیشتر از 500

6

مواد معلق

کمتر از 50

مساوی یا کمتر از 100

بیشتر از 100

7

هدایت الکتریکی

کمتر از 1000

مساوی یا کمتر از 2000

بیشتر از 2000

تبصره: حداقل تناوب نمونه برداری برای منابع تامین آب صنعتی ماهانه می‌باشد.

جهت اطلاع از انواع محصولات شرکت مهندسی و ساخت کندو شامل پکیج تصفیه فاضلاب، دستگاه تصفیه آب RO، انواع دستگاه اولترافیلتراسیون، انواع سپتیک و چربی گیر، فیلترهای شنی و کربنی و دیگر محصولات با ما تماس بگیرید.استاندارد كيفيت آب برای کاربری صنعت

نظرات

 
 
Captcha