فاضلاب شهری چگونه به آب آشامیدنی تبدیل می شود؟

تصفیه فاضلاب شهری (1)

امروزه باتوجه به منابع آبی اندک و گسترش جوامع، مديريت صحيح و کلان آب يکی از مهمترين دغدغه های بشر به حساب می آيد. يکی از موثرترين روش های مورد استفاده در اين زمينه، بهره جويی از منابع آب غير متعارف می باشد.

امروزه باتوجه به منابع آبی اندک و گسترش جوامع، مديريت صحيح و کلان آب يکی از مهمترين دغدغه های بشر به حساب می آيد.  يکی از موثرترين روش های مورد استفاده در اين زمينه، بهره جويی از منابع آب غير متعارف می باشد. در قرن اخير استفاده مجدد از پساب های صنعتی و شهری برای مصارفی هم چون کشاورزی، آبياری فضای سبز، صنعت، تقويت سفره های زير زمينی و يا حتی مصارف آشاميدنی مورد توجه بيشتری قرار گرفته است. استفاده مجدد از پساب علاوه بر کاهش خطرات ناشی از تخليه فاضلاب به منابع آبی، می تواند منبع بسيار مناسبی جهت ارائه به بازارهای آب باشد. برای استفاده مجدد از پساب ها به تصفيه يا پيش تصفيه نياز است. فرآيند تصفيه، با توجه به مورد استفاده مجدد از آب تعيين می شود. طبيعتا مصارف آشاميدنی به دليل حساسيت بالا به تصفيه بيشتری نياز دارد. در اين تحقيق فرآيند تبديل فاضلاب شهری به آب آشاميدنی اجمالا بررسی شده است.
تبدیل فاضلاب شهری به آب آشامیدنی
آب با ارزش ترين و مهم ترين ماده مورد نياز بشر است و در مصارف آشاميدنی، بهداشتی، كشاورزی و صنعتی اهميت و كاربرد آن نمايان می گردد. با توجه به رشد سريع جمعيت و ارتقای سطح زندگی، توسعه صنايع، كشاورزی و غیره از طرفی محدوديت منابع آب و عدم تناسب مكانی و زمانی آن موجب ايجاد چالش هايی در ايران، همانند كل جهان شده و بشر را مجبور به کاهش استفاده مصرف آب کرده است. به‌ طور کلی، برای به حداقل رساندن مصرف آب سه روش وجود دارد که عبارتند از تغيير روند و فرآيندها، استفاده مجدد بدون تصفيه و استفاده مجدد پس از تصفيه. استفاده مجدد از آب عبارتست از استفاده از فاضلاب، قبل از آنکه به منابع آب عمومی و يا ساحلی برگشت داده شود. در صورتی که پيش از استفاده مجدد فاضلاب تصفيه شود، در اصطلاح به اين آب بازيافتی از فاضلاب، آب اصلاح شده گفته می شود. طبق تعريف، آب اصلاح شده عبارت است از محصول نهايی احيای آب فاضلاب که مطابق با نيازهای کيفيت آب برای مواد مخرب محيط زيست، مواد معلق و پاتوژن می باشد. پيشرفت‌های علمی ثابت شده در تکنولوژی آب به جوامع اجازه استفاده مجدد از آب برای اهداف متفاوت مانند: موارد صنعتی، آبياری و نوشيدن را می دهد. در اين ميان استفاده از آب اصلاح شده برای نوشيدن نياز به تصفيه پيشرفته و پيچيده تری دارد که به تفصيل شرح داده خواهد‌شد.
جهت اطلاع از انواع محصولات شرکت مهندسی و ساخت کندو شامل پکیج تصفیه فاضلاب، دستگاه تصفیه آب RO، انواع دستگاه اولترافیلتراسیون، انواع سپتیک و چربی گیر، فیلترهای شنی و کربنی و دیگر محصولات با ما تماس بگیرید.

نظرات

 
 
Captcha