کاربردهای نانو در تصفیه آب و فاضلاب چیست؟

کاربرد علم نانو فناوری در تصفیه آب (2)

اخیراً با ورود فناوری های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و راهکارهای جدیدی برای تصفیه آب و نیز آب و فاضلاب های صنعتی و کشاورزی معرفی شده و یا می شوند. کاربردهای فناوری نانو در این خصوص عبارتند از : نانو فیلترها، نانو فتوکاتالیست ها، مواد نانو حفره ای، نانو ذرات، نانو سنسورها، توانایی های این فناوری در تصفیه آب و با توجه به انواع آلودگی های نقاط مختلف ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نانو مواد در پکیج تصفیه فاضلاب و دستگاه تصفیه آب RO

نانو مواد در مقایسه با مواد در ابعاد بزرگ دارای سطوح بسیار وسیع تری هستند. به علاوه این مواد قادر به برهمکنش با گروه های شیمیایی مختلف به منظور افزایش میل ترکیبی آنها با ترکیبات ویژه می باشند. همچنین نانو مواد می توانند به عنوان لیگندهای قابل بازیافت با ظرفیت و عملکرد انتخابی بسیار بالا برای یون های فلزی سمی به هسته های رایواکتیو، حلال های آلی و معدنی به شمار می آیند.
جاذب ها به طور وسیعی به عنوان جداساز محیطی در خالص سازی آب و برای حذف آلاینده های آلی از آب آلوده استفاده می شدند. تحقیقات وسیعی در این زمینه صورت گرفته است از جمله می توان به کاربرد نانوتیوپ های کربنی تک دیواره برای حذف یون های سنگین ، چیتوزان با گروه های عاملی فسفاته برای حذف Pb2، ترکیب کربن نانوتیوپ-اکسید سدیم برای حذف V(As)، نانو بلورهای (OH)FeO - برای جذب AS (V) و Cr (VI) ، زئولیت های تعویض یون NaP1 برای حذف فلزات سنگین از پساب های معدنی اسیدی مانند 3Cr، 2Ni، 2Zn، 2Cu، 2Cd، نانو مواد کربنی برای جذب مواد آلی فرار، رنگ های آلی و ترکیبات آلی و ترکیبات آلی کلره، فولرن برای جذب ترکیبات آروماتیک چند حلقوی مانند نفتالین اشاره نمود.
نانو ذرات
• حذف آرسنیک با نانو ذرات سریم
• حذف آرسنیک با نانو ذرات اکسید آهن
• حذف کروم با نانو ذرات آهن
• حذف مس، کبالت و نیکل با نانو ذرات آهن
• حذف ترکیبات آلی با نانو ذرات آهن
• حذف آلاینده ها با نانو ذرات آهن در محل
• کاهش نیترات با نانوذرات دوفلزی پالادیم- مس
• گندزدایی آب با نانو ذرات نقره
کاربرد علم نانو فناوری در تصفیه آب

نانو سنسورها در پکیج تصفیه فاضلاب و دستگاه تصفیه آب RO

از آنجائی که بسیاری از خواصی که انتظار می رود توسط سنسورها اندازه‌گیری شود در سطح مولکولی یا اتمی هستند از نانوتکنولوژی در کاربردهای حسگری یا شناسایی استفاده زیادی می شود. سنسورهایی که در ابعاد نانومتری ساخته شده اند از حساسیت فوق العاده ای برخوردارند، عملکرد انتخابی دارند و پاسخ دهنده می باشند. بنابراین تأثیر نانو تکنولوژی بر سنسورها فوق العاده عمیق و گسترده است.
به طور کلی به منظور کنترل بوی ناخوشایند در پکیج تصفیه فاضلاب و یا خروجی دستگاه تصفیه آب RO، لازم است تا اندازه گیری هایی مبنی بر میزان بوی منتشر شده انجام شود. ترکیبات بسیاری در بو های ناشی از تصفیه پساب شناسایی شده اند. به طور نمونه این ترکیبات عبارتند از: ترکیبات کاهش یافته گوگرد یا نیتروژن، اسیدهای آلی، آلدئیدها یا کتون‌ها.
در سال‌های اخیر سنسورهای تجارتی مجموعه ای که بینی الکترونیکی نامیده می شوند برای شناسایی میکروارگانیسم ها و فلزات سنگین در آب آشامیدنی (مانند کادمیوم، سرب و روی) و به منظور شناسایی و تعیین مشخصات بوهای ناشی از مخلوط بخار جمع شده در بالای یک جامد یا مایع موجود در یک محفظه دربسته، تولید شده اند. این سنسورها روش سریع تر و نسبتا ساده ای را برای پیگیری تغییرات در کیفیت آب و فاضلاب صنعتی فراهم می آورند.

نظرات

 
 
Captcha