حذف مس در پکیج تصفیه فاضلاب و دستگاه تصفیه RO

حذف مس از فاضلاب صنعتی

مس از عوامل آلودگی است که در پساب ها و فاضلاب های صنعتی دیده می شود. در این مقاله با نحوه حذف این عامل توسط پکیج های تصفیه آب و فاضلاب شرکت مهندسی و ساخت کندو بیشتر آشنا می شویم.

حذف مس از فاضلاب صنعتی در پکیج تصفیه فاضلاب و دستگاه تصفیه RO

منابع اولیه مس در فاضلاب های صنعتی عبارتند از وان های اسید (pickling) فرآوری فلز و وانهای آبکاریمس می تواند در فاضلاب های حاصل از فرآیندهای کارخانجات مواد شیمیایی مختلف نیز که در آنها نمک های مس یا کاتالیزور مس به کار می رود وجود داشته باشد. مس از طریق فرآیندهای ترسیب یا بازیافت که مشتمل بر تبادل یونی، تبخیر و الکترود یالیز است از فاضلاب در پکیج تصفیه فاضلاب و یا دستگاه تصفیه RO جدا می شود. مقدار فلز بازیافت شده، فرآیند بازیافت مس را قابل توجه می کند. تبادل یونی یا کربن فعال روش های ممکن تصفیه برای فاضلاب های حاوی مس با غلظت کمتر از 200 میلی گرم بر لیتر می باشد. مس در pH قلیایی به صورت هیدروکسید نسبتا نامحلول ترسیب می شود.در حضور سولفات های بالا سولفات کلسیم نیز ترسیب یافته و با مقدار بازیافت لجن مس مداخله خواهد نمود. این امر می تواند کاربرد قلیاهای گرانتر نظیر NaOH را دیکته کند تا لجن خالصی بدست آید. اکسید مس درpH بین 9 و 10.3 دارای حداقل حلالیت بوده و این مقدار برابر نظر تکنیکی برای مس از طریق ترسیم شیمیایی برابر 2 تا 7% میلی گرم بر لیتر به صورت مس محلول است. ترسیب با سولفید در 8.5=pH به غلظتهای مس خروجی برابر 1 تا 2% میلی گرم بر لیتر خواهد انجامید. رسیدن به غلظت های باقیمانده پایین مس در حضور مواد کمپلکس کننده از طریق پیش تصفیه حذف شوند. سیانید مس به طور موثری توسط کربن فعال حذف می شود.
حذف مس از فاضلاب صنعتی
مس ماده آلوده کننده ای که در پساب ها و فاضلاب های صنعتی دیده می شود و بر طبق استانداردهای محیط زیست باید حذف گردد. در این مقاله با نحوه حذف این فلز توسط پکیج های تصفیه آب و فاضلاب شرکت مهندسی و ساخت کندو بیشتر آشنا شدیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان شرکت مهندسی و ساخت کندو تماس بگیرید.

نظرات

 
 
Captcha