حذف فلوراید در پکیج تصفیه فاضلاب و دستگاه تصفیه RO

حذف فلوراید از فاضلاب صنعتی

فلوراید از عوامل آلودگی است که در پساب ها و فاضلاب های صنعتی دیده می شود. در این مقاله با نحوه حذف این عامل توسط پکیج های تصفیه آب و فاضلاب شرکت مهندسی و ساخت کندو بیشتر آشنا می شویم.

حذف فلوراید از فاضلاب صنعتی در پکیج تصفیه فاضلاب و دستگاه تصفیه RO

فلوراید در فاضلاب های حاصل از ساخت شیشه، آبکاری، تولید فولاد و آلومینیوم، و کارخانجات ساخت انواع آفت کش و کود وجود دارد. فلوراید از طریق ترسیب با آهک به صورت فلورید کلسیم در پکیج تصفیه فاضلاب و یا دستگاه تصفیه RO حذف می شود. غلظت های خروجی 10 الی 20 میلی گرم بر لیتر به سادگی قابل حصول هستند. ترسیب با آهک در pH بالای 12 باعث بروز مشکلاتی در حذف جامدات، ته نشینی ضعیف و گرفتگی صافی ها می شود. حذف بالای فلوراید در حضور منیزیم گزارش شده است. حذف بالای فلوراید به جذب یون فلوراید در داخل لخته هیدروکسید منیزیم نسبت داده می شود که به غلظت های فلوراید خروجی کمتر از 1 میلی گرم بر لیتر منتج می شود. ترسیب توام با آلوم به غلظت های 2 الی 5 میلی گرم بر لیتر منتج می شود. غلظت های پایین فلوراید را می توان توسط تبادل یونی حذف کرد. حذف فلوراید توسط تبادل یونی با نمک های آلومینیوم در بسترهای تماس آلومنیای فعال می تواند به عنوان واحد جداساز بعد از ترسیب با آهک قرار گیرد. غلظت های 30 میلی گرم بر لیتر فلوراید حاصل از فرایند ترسیب به آهک را می توان از طریق عبور از بستر تماس آلومنیای فعال تا غلظت 2 میلی گرم بر لیتر کاهش داد.
حذف فلوراید از فاضلاب صنعتی
فلوراید ماده آلوده کننده ای که در پساب ها و فاضلاب های صنعتی دیده می شود و بر طبق استانداردهای محیط زیست باید حذف گردد. در این مقاله با نحوه حذف این ماده توسط پکیج های تصفیه آب و فاضلاب شرکت مهندسی و ساخت کندو بیشتر آشنا شدیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان شرکت مهندسی و ساخت کندو تماس بگیرید.

نظرات

 
 
Captcha