حذف سلنیوم و سرب در پکیج تصفیه فاضلاب و دستگاه تصفیه RO

حذف سلنیوم و سرب از فاضلاب صنعتی

سرب و سلنیوم هر دو از فلزات سنگین بوده که در پساب ها و فاضلاب های صنعتی دیده می شوند. در این مقاله با نحوه حذف این فلزات توسط پکیج های تصفیه آب و فاضلاب شرکت مهندسی و ساخت کندو بیشتر آشنا می شویم.

حذف سلنیوم از فاضلاب صنعتی در پکیج تصفیه فاضلاب و دستگاه تصفیه RO

سلنیوم ممکن است در انواع گوناگون کاغذ، خاکستر فرار و در سنگ های معدنی سولفید وجود داشته باشد. یون سلنیوم رایج ترین شکل سلنیوم در فاضلاب هاست به جز فاضلاب های رنگ و روغن که محتوی سولفید (سلنید کادمیوم زرد رنگ) هستند. سلنیوم موجود در فاضلاب ها را می توان توسط ترسیب در 6.6=pH به صورت سولفید در پکیج تصفیه فاضلاب و یا دستگاه تصفیه RO جدا نمود. مقادیر خروجی 5% میلی گرم بر لیتر گزارش شده است. ترسیب توام با هیدروکسید فریک در 6.2=pH سلنیوم را تا حد 1 الی 5% میلی گرم بر لیتر کاهش خواهد داد. جذب با آمونیاک به مقادیر 2 الی 5% میلی گرم بر لیتر منتج شده است.

حذف سلنیوم و سرب در پکیج تصفیه فاضلاب و دستگاه تصفیه RO

حذف سرب از فاضلاب صنعتی در پکیج تصفیه فاضلاب و دستگاه تصفیه RO

سرب در فاضلاب کارخانه تولید باتری انباره وجود دارد. سرب را معمولا از طریق ترسیب به صورت کربنات ((pbco3 یا هیدروکسید، pb(OH)2))، از فاضلاب در پکیج تصفیه فاضلاب و یا دستگاه تصفیه RO جدا می نمایند، سرب به طور موثری از طریق افزودن خاکستر سودا به صورت کربنات رسوب کرده و به غلظت های سرب محلول 1 الی 3% میلی گرم بر لیتر در PH برابر 9 الی 9.5 منجر می شود. ترسیب با آهک در 11.5=PH به غلظت های خروجی 0.19 الی 0.2% میلی گرم بر لیتر می انجامد. ترسیب به صورت سولفید تا غلظت 1% میلی گرم بر لیتر را می توان با سولفید سدیم در 8.5-7.5 =pH به انجام رسانید.

سرب و سلنیوم هر دو از فلزات سنگین بوده که در پساب ها و فاضلاب های صنعتی دیده می شوند. در این مقاله با نحوه حذف این فلزات توسط پکیج های تصفیه آب و فاضلاب شرکت مهندسی و ساخت کندو بیشتر آشنا شدیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان شرکت مهندسی و ساخت کندو تماس بگیرید.

نظرات

 
 
Captcha