پیش تصفیه فاضلاب های صنعتی

پیش تصفیه فاضلاب ها یکی از موارد حیاتی در طراحی پکیج تصفیه فاضلاب و دستگاه تصفیه RO می باشد و باعث طول عمر بیشتر تجهیزات فرآیندی و همچنین بهبود فرآیند تصفیه خواهد شد.

پیش تصفیه فاضلاب های صنعتی
اگر فاضلاب خام ورودی به پکیج تصفیه فاضلاب و یا دستگاه تصفیه RO حاوی آلاینده های غیر قابل تجزیه باشد، پیش تصفیه عمدتاً با استفاده از عملیات واحد صورت می گیرد و اگر فاضلاب حاوی آلاینده های سمی و قابل تجزیه باشد، در ابتدا پیش تصفیه با هدف حذف آلاینده های سمی و سپس ایجاد شرایط مساعد برای میکروارگانیسم ها جهت فعالیت موثر می باشد. ترکیب عملیات واحد و فرایندهای واحد جهت دست یابی به میزان پیش تصفیه مطلوب ضروری است. عملیات واحد مورد استفاده عمدتا شامل: آشغالگیری، ته نشینی و شناور سازی، اختلاط، یکنواخت سازی و انتقال گاز هستند. واحد های فرآیندی به کار رفته شامل تصحیح pH، انعقاد، اکسیداسیون و احیاء هستند. هنگامی که فرآیند های واحد ذکر شده در بالا به کار می روند ترکیب فرآیند های واحد و عملیات واحد مورد نیاز است، زیرا فرایندهای واحد باعث تبدیل جامدات محلول یا کلوئیدی به حالت قابل ته نشینی می شوند. مطالعه تفضیلی تصفیه پذیری فاضلاب، مفید بودن عملیات و فرآیند های واحد را نشان داده اند.
هنگامی که فاضلاب های متنوع صنایع در یک مکان تخلیه می شوند، منجر به ایجاد تصفیه خانه مشترک شده و در هنگام تخلیه به درون سیستم فاضلاب شهری، تصفیه خانه فاضلابی نیاز است که برای هر دو مورد پیش تصفیه لازم را انجام دهد. در مواردی که فاضلاب ها خیلی قوی باشند، ممکن است تصفیه بیولوژیکی صنعت جهت تولید پساب مطلوب برای تخلیه به تصفیه خانه مشترک پساب یا تصفیه خانه فاضلاب ضروری باشد.
کاربردهای مراحل پیش تصفیه به کار رفته برای فاضلاب های صنعتی مختلف به طور خلاصه در بخش های زیر توصیف شده اند.

عملیات واحد

پیش تصفیه فاضلاب های صنعتیآشغالگیری

برای حذف مواد شناور و بزرگ مانند لباس های کهنه در صنعت نساجی، الیاف ریز و پشم در کارخانه های پشم زنی،خرده های چوب و پوست درختان در صنعت کاغذ و خمیر کاغذ، چوب پنبه ها، بطری ها، شیشه های کوچک دارو در صنعت داروسازی، پوست انداختن و پوست کندن میوه در صنعت کمپوت سازی میوه، پوست درخت بلوط مصرف شده، قطع زائده های چرمی در صنعت چرم سازی، خمیر مایه مستعمل و دیگر اجزاء جامد مورد استفاده در کارخانه شراب سازی و آبجوسازی، کیسه های پلاستیکی، بطری ها و کارتن خالی در صنعت رنگرزی و وابسته به رنگ و لبنیاتی به کار می رود.

ته نشینی

به صورت ساده به دنبال انعقاد در صنعت سرامیک، صنعت معدن کاری، ذوب سنگ معدن، تراش آهن و فولاد (نورد کردن)، تصفیه روغن گیاهی و معدنی، صنعت تولید کاغذ، تولید چغندر قند، صنعت مهندسی و ساخت روغن به کار می رود.

شناورسازی

این روش در صنعت صابون و روغن، صنعت کاغذ، ساخت شوینده، صنعت معدن کاری و ساخت روغن مورد استفاده قرار می گیرد.

اختلاط

در صنایع تولید پساب های با مقادیر pH متفاوت مانند ساخت مواد شیمیایی، آب های شست وشو و بازیابی شده از واحدهای نمک زدایی، تخلیه سریع از اتاق های دیگ بخار و برج های خنک کننده به کار می رود.

یکنواخت سازی

در فرآیندهای ساخت ناپیوسته مانند داروسازی، محصولات تخمیر، صنایعی که پساب های متفاوت با نوسانات زیاد کیفیت تولید می کنند، سازندگان مواد شیمیایی سمی مانند علف کش ها و آفت کش ها به کار می روند.

انتقال گاز

در تولید مواد شیمیایی با استفاده از هوای فشرده به دست می آید، که اکسیژن را تامین و به معلق نگه داشتن جامدات فاضلاب کمک می کند. یک گاز مانند آمونیاک می تواند به وسیله شناور سازی در برج محصور بسته شده با حلقه های سرامیکی حذف شود.

فرآیند های واحد

تصحیح pH

در فاضلاب های حاوی غلظت های بالای چربی و روغن، با مقادیر pH بالا یا پایین، جامدات معلق بالا که می تواند منعقد و ته نشین شده، با محتوای مواد قابل تجزیه بیولوژیک بالا همراه با pH بالا یا پایین، حاوی فلزات سنگین که می تواند با تنظیم مقدار pH ته نشین شود، به کار می رود.

انعقاد

در همه فاضلاب های ذکر شده در قسمت تصحیح pH به جز فاضلاب های با مقدار مواد قابل تجزیه بیولوژیکی بالا به کار می رود که لجن حاصله با محتوای آلی بالا می تواند به طور مناسب تصفیه و دفع شود.

اکسیداسیون و احیا

در فاضلاب های با آلاینده های قابل اکسید به صورت شیمیایی، مولکول های آلی متمایل به تصفیه بیولوژیکی بعد از اکسیداسیون، فاضلاب های حاوی فلزات سنگین قابل رسوب، فاضلاب های مقاوم به سیانید، فاضلاب های حاوی فنل و غیره به کار می رود. یکی از مزیت های جزئی اکسیداسیون، جبران قسمتی از اکسیژن مورد نیاز فاضلاب است.

تصفیه هوازی و بی هوازی

تصفیه هوازی یا بی هوازی در ادامه پیش تصفیه با عملیات واحد و فرآیند های واحد ذکر شده در بالا صورت می گیرد. تصفیه فاضلاب های حاوی مواد قابل تجزیه بیولوژیکی بالا با فرآیند های بی هوازی به دنبال فرآیند های هوازی مقرون به صرفه خواهد بود. در این موارد، تصفیه بی هوازی بخش قابل توجهی از اکسیژن مورد نیاز را از فاضلاب حذف کرده و باعث کاهش هزینه های تصفیه هوازی می شود (به ویژه بر حسب مصرف برق برای روش های مکانیکی تامین اکسیژن و زمین مورد نیاز برای روش های غیر مکانیکی). مزیت دیگر تصفیه بی هوازی در دسترس بودن متان می باشد، که یک ترکیب مفیدحاصل از گازهای تشکیل شده در طی تجزیه بی هوازی است. جامدات هضم شده حاصل از فرایند بی هوازی همچنین می توانند به عنوان اصلاح کننده خاک به کار روند.
روش های مختلف توصیف شده در بالا به پکیج تصفیه فاضلاب و یا دستگاه تصفیه RO در بهبود فرآیند آن ها کمک می کنند. علاوه بر این، با استفاده از یک یا چند اقدام زیر می توان در تصفیه صرفه جویی کرد:
  1. کاهش مصرف آب در فرایند ساخت؛
  2. کاهش شدت فاضلاب؛
  3. اصلاح فرایند ساخت؛
  4. جایگزینی مواد شیمیایی آلوده با موادی که دارای آلودگی کمتر یا بدون آلودگی هستند. 

بعضی از اقدامات مدیریتی مناسب شامل:

  1. بازیابی و استفاده مجدد از جریان های فاضلاب با آلودگی کم، با یا بدون تصفیه؛
  2. بازیافت محصولات فرعی از جریان های فاضلاب در جایی که امکان پذیر باشد.

انجام اقدامات بالا باید بعد از اطمینان از این که اثر نامطلوب بر روی کیفیت محصول پایانی ندارند، صورت پذیرد. کنترل اقتصادی آلودگی ناشی از فاضلاب های صنعتی به وسیله پیروی از این اقدامات امکان پذیر است.نظرات

 
 
Captcha