روش های مختلف گندزدایی پساب چگونه است؟

گندزدایی پساب

کلرزنی یکی ارزانترین روش های گندزدایی پساب است. کلر گازی ارزانتر و موثرتر از هیپوکلریت کلسیم یا سدیم است. ولی کاربرد کلر گازی امکان آلودگی محیط زیست به ویژه مسمومیت کارگران تصفیه خانه را به همراه دارد. کلر بلافاصله پس از ورود به آب تجزیه شده و اسید هیپوکلروس وین اکسیدکلر تولید می کند.

گندزدایی با کلر

استفاده از کلر ارزانترین روش گندزدایی فاضلاب است. کاربرد کلر گازی ارزانتر و موثرتر از هیپوکلریت کلسیم یا سدیم است . ولی کاربرد کلر گازی امکان آلودگی محیط زیست به ویژه مسمومیت کارگران تصفیه خانه را به همراه دارد. کلر بلافاصله پس از ورود به آب تجزیه شده و اسید هیپوکلروس وین اکسیدکلر تولید می کند.
خاصیت گندزدایی اسید هیپوکلروس بیشتر از یون اکسید کلر است. نسبت تبدیل کلر به اسید هیپوکلروس و یون اکسید کلر تابعی از درجه ی اسیدی و درجه ی گرمای فاضلاب است. پس از تجزیه ی نامبرده و به علت وجود موادی اکسید ناپذیر مانند آهن، منگنز، اسید سولفیدریک و مواد آلی در فاضلاب، نخست قسمتی از کلر صرف اکسیداسیون مواد نامبرده شده، تولید کلرورهای گوناگونی را می کند که تأثیر کشنده ای بر باکتری ها نداشته و به علت ثبات آن ها کلر آنها آزاد نیست. سپس کلر روی ترکیبات ازتی به ویژه آمونیاک تاثیر گذاشته و به تدریج و بسته به درجه ی اسیدی فاضلاب کلرامین های مختلفی را تولید می کند. برابر رابطه های تعادلی نامبرده، کلرامین ها می توانند دوباره تبدیل به اسید هیپوکلروس شده و قادرند به کندی بر باکتری ها اثر کرده آنها را نابود سازند. پس از این اگر باز هم کلر به فاضلاب
افزوده شود، بخشی از آن به صورت کلر آزاد در فاضلاب باقی مانده که بر آنزیم موجودات زنده اثر کرده، آن ها را می کشد.
برای گندزدایی قطعی و اطمینان از تاثیر کامل کلر بر باکتری های موجود در فاضلاب باید مدت زمان تماس کلر با فاضلاب تعیین می کنند که عملا مدت زمان تماس کلر با فاضلاب نزدیک به دو ساعت افزایش می دهد. از این نظر در مصرف کلر نتیجه می شود که هر جه فاضلاب خاصیت قلیایی بیشتری داشته و یا مواد اکسید پذیر آن بیشتر باشد، مقدار کلر لازم برای گندزدایی فاضلاب بیشتر است.

کلرزنی

کاربرد کلر به جز گندزدایی، موجب کاهش بوی فاضلاب، کاهش مواد روغنی و درجه ی کدری فاضلاب می شود. همچنین بوی کل حشرات را از فاضلاب دور می سازد . در محاسبات تقریبی می توان مقدار کلر لازم برای گندزدایی فاضلاب خانگی خام را نزدیک به 2 تا 5 گرم برای هر نفر در شبانه روز پیش بینی کرد.
در موقع بهره برداری تصفیه خانه، کلرزنی باید به اندازه ای باشد که در پساب خروجی از تصفیه خانه هنوز دست کم 3.0 تا 3.5 میلی گرم در لیتر کلر آزاد باقی مانده باشد.

جهت اطلاع از انواع محصولات شرکت مهندسی و ساخت کندو شامل پکیج تصفیه فاضلاب، دستگاه تصفیه آب RO، انواع دستگاه اولترافیلتراسیون، انواع سپتیک و چربی گیر، فیلترهای شنی و کربنی و دیگر محصولات با ما تماس بگیرید.

کلرزدایی

در مواردی که پساب تصفیه خانه فاضلاب به رودخانه و یا دریاچه هایی که جای پرورش ماهی هستند، فرستاده می شود، باید پس از گندزدایی کلر باقی مانده از پساب باز پس گرفته شود. برای کلرزدایی پساب از ترکیبات گوگردی نظیر گاز SO2 و یا تیوسولفات سدیم Na2S2O3 استفاده می شود.

نظرات

 
 
Captcha