معرفی انواع کمک منعقدکننده ها

کمک منعقدکننده ها

مشکلاتی که در امر انعقاد در تصفیه فاضلاب موجود بود، محققین را وادار به جستجوی راه حل و یافتن مواد شیمیایی به نام کمک منعقد کننده تصفیه فاضلاب نمود. هر چه فلوک های تشکیل شده سنگین تر باشند، سرعت ته نشینی آنها بیشتر است. بنابراین استفاده از موادی که به درشتر و سنگین تر شدن فلوک ها کمک نماید نیز به عنوان رفع مشکلات کواگولاسیون مورد مطالعه و تحقیق بوده است .

بعضی از راه حل های رفع اشکال کواگولاسیون و فرآیند انعقاد در تصفیه خانه فاضلاب منجر به از بین رفتن اثر تداخل مواد آلی در کواگولاسیون می شود، بنابراین استفاده از مواد اکسیداسیون نیز می تواند بهبودی در عمل انعقاد حاصل نماید. مهمترین مواد کمک منعقد کننده فاضلاب به قرار زیر هستند:

آهک

قلیاییت آب گاهی برای تولید هیدروکسید فلزات که هسته اصلی ایجاد فلوک است کافی نمی باشد. در این مواقع برای جبران کمبود قلیائیت، از آهک استفاده می شود. از طرفی آهک خود به عنوان منعقد کننده در آبهایی که مقدار منیزیم آنها زیاد است به کار رفته و در از بین بردن گاز کربنیک و کاهش سختی آب نیز نقشی دارد .

سیلیس فعال

قبل از ظهور پلی الکترولیتهای مصنوعی سیلیس فعال، جایگاه مشخصی درتصفیه آب به عنوان کمک منعقد کننده فاضلاب داشت. درسال 1937، بالیسیس و همکارانش برای اولین بار به خاصیت این ماده به عنوان کمک انعقاد پی بردند.


کمک منعقد کننده ها

مواد جذب کننده

بعضی خاک ها مثل Bentonit در تصفیه آب های رنگی و یا با کدورت کم مورد استفاده قرار می گیرد. فلوک های تشکیل شده در آبهای رنگی با مصرف آلومین به راحتی ته نشین نمی شوند زیرا اختلاف وزن مخصوص فلوک ها و آب بسیار کم است، ولی افزایش Bentonit باعث بالا رفتن وزن مخصوص فلوک ها و در نتیجه سریعتر ته نشین شدن آنها می گردد. از طریق Bentonit مواد آلی که احتمالاً در عمل کواگولاسیون تداخل می نمایند جذب و این خود باعث افزایش چسبندگی ذرات به یکدیگر خواهد گردید. از نظر تجربی به میزان 10-50 میلی گرم در لیتر از این خاک نتایج خوبی داشته است. محققین توضیح داده اند وقتی که خاک به آب افزوده می شود، در آب الکتریسته تولید می گردد لذا بین آب و خاک اختلاف پتانسیل بوجود آمده که نتیجه آن جذب مواد کواگوله شده بر روی خاک است.

جهت اطلاع از انواع محصولات شرکت مهندسی و ساخت کندو شامل پکیج تصفیه فاضلاب، دستگاه تصفیه آب RO، انواع دستگاه اولترافیلتراسیون، انواع سپتیک و چربی گیر، فیلترهای شنی و کربنی و دیگر محصولات با ما تماس بگیرید.

گاز کلر

گرچه این کار جز کواگولان ها نیست مع هذا می توان از آن برای از بین بردن موادی که مانع تشکیل فلوک میشوند استفاده نمود. مخصوصاً در مواردی که آب دارای مقادیر زیادی مواد آلی باشد و یا آبهایی که با فاضلاب شهری آلوده شده اند از این گاز به عنوان کمک منعقد
کننده استفاده می کنند.

پلی الکترولیت ها

این ترکیبات که دارای خاصیت پلیمری و الکترولیتی هستند می توانند اندازه فلوکها را بزرگتر کنند. از مدتها پیش به خاصیت کمک انعقادی بعضی ترکیبات آلی طبیعی مثل نشاسته – سلولز پلی ساکاریدها پی برده بودند. با پیدایش پلی الکترولیتهای مصنوعی، مصرف انواع طبیعی آن رو به کاهش نهاده است

نظرات

 
 
Captcha