آیا استفاده از سیستم های بی هوازی (سپتیک) به تنهایی قادر به رساندن فاضلاب انسانی به محدوده استانداردهای فضای سبز می باشد؟


سپتیک ها و سیستم های بی هوازی به علت راندمان پایین آن در اکثر مواقع نمی توانند فاضلاب انسانی را به محدوده استانداردهای فضای سبز برسانند و نیاز به سیستم های پیشرفته تر جهت تکمیل فرآیند تصفیه می باشند.