استاندارد كيفيت آب‌های سطحی و زیرزمینی برای کاربری کشاورزی

استاندارد كيفيت آب برای کاربری کشاورزی

استاندارد كيفيت آب برای کاربری کشاورزی


استاندارد كيفيت آب برای کاربری کشاورزی

استاندارد كيفيت آب‌های سطحی و زیرزمینی برای کاربری کشاورزی به‌شرح جداول 1 می‌باشد.

جدول 1- استاندارد كيفيت آب برای کاربری کشاورزی

ردیف

پارامتر

یکا

مقدار

توضیحات

1

آلومینیم

میکروگرم بر لیتر

5000

فقط برای خاک‌های اسیدی

2

آرسنیک

میکروگرم بر لیتر

100

 

3

بریلیم

میکروگرم بر لیتر

100

 

4

کادمیم

میکروگرم بر لیتر

10

 

5

کبالت

میکروگرم بر لیتر

50

 

6

کروم

میکروگرم بر لیتر

100

 

7

مس

میکروگرم بر لیتر

200

 

8

آهن

میکروگرم بر لیتر

5000

 

9

لیتیم

میکروگرم بر لیتر

2500

 

10

منگنز

میکروگرم بر لیتر

200

فقط برای خاک‌های اسیدی

11

مولیبدن

میکروگرم بر لیتر

10

 

12

نیکل

میکروگرم بر لیتر

200

 

13

پالادیم

میکروگرم بر لیتر

5000

 

14

سلنیم

میکروگرم بر لیتر

20

 

15

وانادیم

میکروگرم بر لیتر

100

 

16

روی

میکروگرم بر لیتر

2000

 

17

فلوئور

میکروگرم برلیتر

1000

فقط برای خاک‌های اسیدی

18

بر

میلی گرم بر لیتر

3

 

19

هدایت الکتریکی

میکروزیمنس بر سانتیمتر

3000

 

20

نیتروژن نیتراتی

میلی گرم بر لیتر

30

 

21

پ‌هاش

-

4/8-5/6

 

توضیح 1: مقادیر ارائه شده برای پارامترهای آلومینیم، منگنز و فلوئور فقط برای آبیاری گیاهان در خاک‌های اسیدی محدودیت ایجاد می‌کنند. این نوع خاک‌ها اغلب در محدوده حوضه آبریز دریای خزر  قرار دارند.

توضیح 2: برای پارامترهای غلظت سدیم، کلراید و نسبت جذب سدیم (SAR) با توجه به وابستگی حداکثر مقدار مجاز آنها به روش آبیاری و سایر پارامترهای کیفیت آب، در اینجا حدودی برای آنها تعیین نشده است. با این وجود توصیه می‌شود در این موارد به مرجع اصلی (توصیه‌های سازمان خواروبار و کشاروزی جهانی) به‌عنوان یک راهنما رجوع شود.

جهت اطلاع از انواع محصولات شرکت مهندسی و ساخت کندو شامل پکیج تصفیه فاضلاب، دستگاه تصفیه آب RO، انواع دستگاه اولترافیلتراسیون، انواع سپتیک و چربی گیر، فیلترهای شنی و کربنی و دیگر محصولات با ما تماس بگیرید.نظرات

 
 
Captcha