فاضلاب شهری چگونه به آب آشامیدنی تبدیل می شود؟

تصفیه فاضلاب شهری (3)

امروزه باتوجه به منابع آبی اندک و گسترش جوامع، مديريت صحيح و کلان آب يکی از مهمترين دغدغه های بشر به حساب می آيد. يکی از موثرترين روش های مورد استفاده در اين زمينه، بهره جويی از منابع آب غير متعارف می باشد. در این مقاله به فرآیند تصفیه با اسمز معکوس که از روش های تصفیه پیشرفته می باشد خواهیم پرداخت.

در این مقاله به فرآیند تصفیه با اسمز معکوس که از روش های تصفیه پیشرفته می باشد خواهیم پرداخت.
اسمز معکوس (Reverse Osmosis) فرآيندی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جريان اسمزی آب از درون يک غشای نيمه تراوا استفاده می شود. اگر يک غشای نيمه تراوا بين دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گيرد آب به گونه طبيعی و تحت خاصيت اسمزی از غلظت پايين‌تر به غلظت بالاتر جريان می يابد. اين پديده تا هنگامی که پتانسيل های شيميايی دو طرف برابر گردند ادامه خواهد يافت. در حالت تعادل اختلاف فشار بين دو طرف غشا برابر اختلاف فشار اسمزی است. اگر فشاری برابر با اختلاف فشار اسمزی به محلول غليظ تر اعمال گردد جريان آب قطع خواهد شد. در صورتيکه فشار اعمال شده بيشتر از فشار اسمزی باشد، جهت جريان طبيعی آب، معکوس خواهد گرديد.
در اين روش آب با فشار از ميان غشايی گذرانده می شود که نيترات و ساير مواد معدنی را فيلتر می کند. نيم تا دو سوم آب پشت اين غشا باقی می ماند که به عنوان آب پسمانده دور ريخته می شود. سيستم های اسمز معکوس با کارايی بالا از فشارهای در حد يک ميليون پاسکال استفاده می کنند.
همچنين بهترين روش نمک زدائی از آبهای لب شور استفاده از فرآيند اسمز معکوس می باشد، زيرا سيستم پيچيده ای نداشته و راهبری آن قابل کنترل تر از ديگر روش ها می باشد و با توجه به توسعه روش های پيشرفته توليد غشاهای پليمری، به‌کارگيری اين روش، توجيه بيشتری دارد.
اساس کار اين دستگاه ها بر عبور ملکول های غير يونی مثل آب از يک غشاء با روزنه های بسيار ريز بنا شده است. اين غشا ها به صورتی ساخته شده اند که ملکول های خنثی را براحتی از خود عبور می دهند. به همين دليل آب ورودی به سيستم، که دارای املاح مختلف است به آب تقريباً خالص تبديل می گردد. در سيستم اسمز معکوس، جريان ورودی يا خوراک (Feed) به دو جريان آب تصفيه شده (Permeate) و پساب غليظ (Concentrated) يا (Brine) تبديل می شود. اين سيستم در شکل زیر مشاهده می شود.
تصفیه فاضلاب شهری اسمز معکوس
شرکت مهندسی و ساخت کندو طراح و سازنده انواع سیستم های تصفیه با روش اسمز معکوس آماده همکاری با شرکت های محترم است. جهت اطلاع از انواع محصولات شرکت مهندسی و ساخت کندو شامل پکیج تصفیه فاضلاب، دستگاه تصفیه آب RO، انواع دستگاه اولترافیلتراسیون، انواع سپتیک و چربی گیر، فیلترهای شنی و کربنی و دیگر محصولات با ما تماس بگیرید.

نظرات

 
 
Captcha